Glossario

Italiano
crimine di odio

Crime contro un individuo o un gruppo basato su caratteristiche come genere, orientamento sessuale, etnia o religione

Romani chib
zločin iz mržnje - Ćhilale bucha sebepi so nekas na mange - Ćhilale bucha upralo jek manush numa pobuderi manusha ko temelji taro djender, seksualno orijentacija, etnikano numa pachavipa.
Ljimba d'Bjaš
Kriminal daj će nul vujašte - Knd p nuštine nu vuješt š nekada il more ili il bate
Sinti
Crimine di odjo - Ia zorli kuntar ja persona o ja grupo kun u seso,orjentamento sesuale,etnja o religjone.