Glossary

English
Leave

it is a permission to be absent from work. Under employment rights legislation there are statutory entitlements to annual leave, maternity leave, adoptive leave, parental leave, paternity leave, parents leave and carer’s leave.

Romani chib
dopust - mukhipa - mukhlo naovipa ki buti. Premalo hakaj tari buti isi hakaja basho bershesko odmor, odmor palo bijanipa, palal so leja čhave ko arakhipa, thaj aver.
Ljimba d'Bjas
Ferija - Knd nuje posle a tunč mrđem p ferija
Sinti
Le ferje - Ja permeso ke ito ta ces khere du labatarbe. Par i legislasjone du diriti dell'okupasjone i u diriti statutari pur kongedo du bers,u kongedo da daj,kongedo adotivo,kongedo du parenti,kongedo da dat,u dat i daj ke mukena e u kongedo di gara.