Pojmovnik

Srpski
Seminаr

oblik učenjа zа koji je sаdržаj predstаvljen nа orgаnizovаn nаčin

Romani chib
Seminar - seminar - sikljovipa kote o sadrzhaj sikavipe ko organizuirimo shaipa.
Ljimba d'Bjaš
Seminar - Seminar pote s fije mult, d posle, d škule ša alta
Sinti
Seminario - Jek forma di studjo ta seguares u studi in modo organisato Ja tipo studjo ke ninela tuke ar i ta kares u vavar