Pojmovnik

Srpski
Trening

proces kojim pojedinac ili grupa ljudi stiču veštine relevantne za određeni posao ili aktivnost

Romani chib
trening - trening - postupko kote o manush numa po buderi manusha lena djandipa bashi nesavi relevantno buti.
Ljimba d'Bjaš
Trening - Treningu fače lumja s žute kum potem majbine nušte
Sinti
Adestramento - ili proceso ke jek persona,grupi di personi karena, parke ja koa ke servola par ta ven fjermi par ja labatarbe.