Pojmovnik

Srpski
Email

E-mail adresa ili e-pošta – je vaša internet-online adresa koja služi da šaljete i primate poštu direktno na kompijuter /telefon , služi za slanje CV , korišćenje internet sajtova (društvenih mreža, kupovine preko interneta, rezervisanje karta, ulaznica…)

Romani chib
Email - mejl - E mail adresa numa e-poshta - tani tumari internet - online adresa prekali koja bićhlena thaj priminena poshta direktno ko kompjuteri/telefoni, shaj bićhalena CV, koristinen internet sajtia (amalikane mrezhe, kiniba prekalo internet, rezervishipa taro karte, ulaznice ...)
Ljimba d'Bjaš
E-mail - Pošta p Internet, poc s aj doj, tri, patru, kt ic trebuje
Sinti
E-mail - Indiriso e-mail o e-mail , tur indiriso online servola gjal i lel posta pur komputer/telefono, ke rikarea par ta bicjalen tuke kroll, bicjale CVS,kares siti internet(socjal network,shopping online,prenotasjone biljeti,biljeti.....)