Glosar

Slov
zanimanja in dejavnosti v življenjepisu

pomembno, bistveno, vplivno; pr. navedite ustrezne delovne izkušnje za delo

Romani chib
interesija thaj aktivnostija ko CV - Ako akava isi tumen sikavi kaj sijen manush taro po but riga. Nesavo hobi sikavi poshukaripa ki buti, sebepi tari buti , numa premalo klijentija kolencar valjanol te komuicirinen. Sportikani aktivnost sikavi kaj sijen aktivno manush, basho tim thaj tari tumari disciplina. Primeri: Sposobno sar basho timsko, adjahar hem basho individualno buti. Shukar organizacione bucha. Spremno panda te sikljove. Shaj te kere buti upral pritisko, sar em pobut taro phendo vakti te kere buti. Zorale sheresko thaj slazhljivo ko sa o bucha.Shaj te sikaven tumare osobine ako gndinen kaj importantne bashi odoja buti, motivacija, inicijacija, tomsko buti, thaj aver. Importantno te sikave osobine kolaj tane kle , soske ako nakhen akava puchipa ka aven ko aver kote sa akava ka proverinipe sa o segmentija kola importantno bashi buti.
Ljimba d'Bjaš
Če vrja š vujašte s lukre
Sinti
U funtolto e u karea in tur lil - U sikardalto kares,ar jal kerdo,o funtolto kares,patente,in dar lo koa kaj i ta kares dikento ja sukar persona. Alkuni hobby i puri ta ven ja vantagjo in dar tur labatarpe,parke tur hobby i puire ta servol par tar klienti.Tur hobby karela kojaves ke jal i persona ke del pali da far e ila fjermi ta labatarel anka inketani kun vavar persuni. Esempio: Fjermi ta labatares kokari o kun u vavar. Fjermi ta organisaresto. Sempar prunto par ta sikaresto e ta kojaves. Prunto ta labatarers skisado e u labatarbe in piu. But zoralo in dur situasjuni kumplikadi. I puri ta pines tar doti pur labatarpe,u parke,ta kares primo,u labatarpe inketani,ta insistares e kjake.I importante ke pinela kun jal cjacjo parke ta karea kava rivoja ta kares ja vavar koloquio e tur raj ginela ta kuntrolarel u jal cjacjo fjermo kares par un labatarpe nevo.