Glosar

Slov
učinkovitost

Prepričanje, da je nekdo sposoben in učinkovit

Romani chib
efikasnost - efikasnost - Pachavipa ki tute kobor shaj te ove sposobno.
Ljimba d'Bjaš
Efekt - Kt tu poc š če s fače s kustec bine
Sinti
Efficacja - Ta ves sikuro ta ves fjermo ta kares u koa.