Glosar

Slov
strokovno izobraževanje

programi izobraževanja in usposabljanja, ki temeljijo na ljudeh, ki ljudi pripravijo na določeno službo, trgovino ali obrt

Romani chib
strukovni trening - trening bashi struka - program taro sikljovipa kova ovela ko djandipa kova kerena manusha bashi odoja buti, trgovina numa zanati.
Ljimba d'Bjaš
Trening d posle - Treningu fače lumja s žute kum potem majbine s štijem nušte s lukrem
Sinti
Alenamento vokale - Programi da formasjon kerdi kun u studi e ar ja fjermo ke sikarento par ja labatarbe preciso,u komercjo o ja artigjanato.