Glosar

Slov
skrb za otroke

Področje prakse, ki je odgovorno za spremljanje in spodbujanje pravic in dobrega počutja otrok in mladine

Romani chib
čhavengo arakhipa - Than tari praksa kova pućlo basho pheriba taro ćhavengo thaj ternengo shukaripa
Ljimba d'Bjaš
Briga d kupilor - Trebuje s štij če kupji š omladina ktjaze š p jej s pzaske brtinji
Sinti
welfare pur cjave - U norto in dua kontrolarena u diritti e u cjacjo bene du cjave e u therni