Glosar

Slov
delavnica

Oblika programa usposabljanja, ki je (običajno) rezervirana za manjše skupine. Delavnice se na splošno osredotočajo na eno spretnost ali tematsko področje, s katerim lahko podrobno poučujejo med eno ali več kratkimi sejami

Romani chib
radionica - radionica - Programi taro sikljovipa basho po tikne grupe. Radionice isi olen fokus ko jek djandipa numa tema te shaj detaljno kerol pe lafi ki jek numa po buderi sesije.
Ljimba d'Bjaš
Trenin unde s unvace - Radionica nuje kaše trening ali putem s mrđem dugo š mult time
Sinti
Workshop - Ja programa ke sjkarelto e (da solito) ili riservati pur grupi i tikni. I workshop ili koncentrati in dar ja norto abile o argomento par ta sikarel misto drent in dar jek o piu sesjoni.