Glosar

Slov
akademske zasluge v življenjepisu

navedeni v programu. Za večino delovnih mest bo dovolj delo v paketu MS Office (Word, Excel, Power Point …) in na internetu, razen če se prijavljate na delovno mesto, ki zahteva nekaj posebnega in naprednega znanja, nato navedite strokovno znanje, ki ga imate. Če ste končali računalniški tečaj, to obvezno navedite, pa tudi institucijo, kjer ste to znanje pridobili. Zapišite si vse strokovne programe, ki jih znate uporabljati, in določite raven svojega znanja (začetnik, vmesnik, naprednik, strokovnjak).

Romani chib
akademsko zasluga ko CV - ako sikavdjen bucha numa liljen numa ka len than odothe ko jek numa po buderi djandipaske konferencije informacije ćhiven ko tumaro CV. Ako sijen studenti taro angluno bersh thaj naje tumen akademsko rezultatija, ramosaren ko CV suksesija taro po anglal. Ma ćhiven nisave Certifikatija ko CV, samocako isi olen veza e konkursija onda shaj.
Ljimba d'Bjaš
Akademska titula in CV - Kare fakulte aj š kare titule aj in CV
Sinti
Merito akadrmiko in CV - Ta skrivardal lil o gjal kja konferensa sentifika o profesionali kala informasjoni,ita ven in dar CV. Ta jal ja studente du primo bers e na ito risultati akademici,ghin tar sucesi puri e insgnanti in dur CV- in dua rivjal in dur konkorso, ke gjal ku konsiljo skolastiko,ecc...... e pin ja pisal. Na pil gjek certigikati in dur CV ke na rakarena da doa ke kamea.