Glossary

English
Mentor

is a person or friend who guides a less experienced person by building trust and modeling positive behaviors

Romani chib
mentor - tano manush numa amal koja phiravi po hari djandle manushe thaj kerela pachavipa thaj modeli ki pozitiva.
Ljimba d'Bjas
Kare pratjšte š žute - unu om tot če fčem s ujte š žute s fije bine
Sinti
Mentore - Ja persona ke ingivela ja vavar miga but fjermi e delo komportamenti lacj.