Glossary

English
Holiday

plaćeno slobodno vrijeme za odmor i rekreaciju. To može značiti ili godišnji odmor ili državni praznik

Romani chib
praznik - prazniko - pokimo slobodno vakti basho odmor. Odova shaj ovol bershsko odmor numa rashtrako prazniko.
Ljimba d'Bjas
Nu s lukre - Jašte zle knd numora s merđ s lukri kaše duminika
Sinti
Vakansa - U siro ke ito par ta riposaresto quando labatarea.