Glossary

English
Employee

is someone who works for someone else in return for payment

Romani chib
zaposlenik - manush kova kerol buti - khoni ko kerola buti basho aver basho thajra.
Ljimba d'Bjas
Lktoru - Lktoru ij ela kare are ugovoru d posle
Sinti
Dipendente - Jek ke labatarela tel jek e vello pleskardo